Társadalomtudományi és kulturális folyóirat
HU ISSN 1587-1762

 

Az új portálunk próba verziója itt! >>>

Szeretettel köszöntjük önt a Zempléni Múzsa honlapján! Folyóiratunk 2001. tavaszán indult útjára, mint a zempléni régió egyetlen társadalomtudományi és kulturális folyóirata. Célunk, e történelmi térség kulturális és szellemi értékeinek közlése, közkinccsé tétele.

Programjain!
Bodrog-parti beszélgetések >>>
A tízedik évforduló >>>

Kutatás:
A sárospataki öregdiák mozgalom 19–21. századi kronológiája letölthető dokumentum >>>

Információk:
Támogatóink >>>

Itt kapható a lap >>>
Együttműködő partnerek >>>

 

Az lap információi a 2008-as állapotot tükrözik!

Alapító főszerkesztő
Bolvári-Takács Gábor ( btg@zemplenimuzsa.hu )

Szerkesztők
Földy Lilla (foldy@zemplenimuzsa.hu)
Lapis József ( lapisjozsef@zemplenimuzsa.hu )

Lapigazgató
Bordás István ( bordas@zemplenimuzsa.hu )

 Szerkesztőbizottság
Balázsi Károly, Baráth Béla Levente, Dobrik István, Egey Emese, Fehér József, Jósvainé Dankó Katalin, Koncz Gábor, Szathmáry Béla, Takács Ádám, Tamás Edit, Tuba Zoltán, Ugrai János.

Tiszteletbeli tagok: Jakab István, Orosz István

Szerkesztőségi titkár
Tóthné Kovács Katalin ( titkarsag@zemplenimuzsa.hu )

Logo: Csetneki József
Arculat és tördelés: Tellinger András

Szakmai támogatók:
Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága
Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Miskolci Területi Csoportja

 

ISSN 1585-7182
Lapnyilvántartási szám: 3.4.1.1640/1999.
Kiadja a Zempléni Múzsa Társadalomtudományi és Kulturális Alapítvány
Postacím: 3950 Sárospatak, Pf. 235.
Telefon/fax: 47-511-012, honlap: www.zemplenimuzsa.hu 
Megjelenik évszakonként. Ára: 400,- Ft. Előfizetési díj egy évre 1.600,- Ft.
Előfizethető a kiadó címén, vagy átutalással a 11994105-06429168-10000001 számlaszámra.
A nem közölt kéziratokat megőrizzük, illetve visszaküldjük.
Lapunk a megyeszékhelyeken és Zemplénben megvásárolható a Lapker Rt. hírlapüzleteiben, továbbá a sárospataki könyvesboltokban, Budapesten a Gondolat Könyvesházban, az Írók Boltjában, a Litea Könyvesboltban és a Magyar Kultúra Alapítványnál.

Nyomdai munkák: Kapitális Kft., Debrecen ( www.kapitalis.hu )

 

 

Támogatóink

 


Csomagolástechnikai & Konzultációs Kft
 

 

Együttműködő partnerek